Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16
roenfrdehuituk

Ordin privind evaluarea nationala si BAC 2021

ORDIN

privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar
2020 - 2021

în temeiul Decretului Președintelui României nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu prevederile art. 241 alin. (1) ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6, lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,

având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021,

în temeiul art. 15, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI

emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2021, pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de bacalaureat 2021, prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, articolul 3, alineatul (3) din OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2021, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.”

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă:

  1. OMEC nr. 3472/10.03.2020, privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din data de 19.03.2020;

  2. art. 3 din OMEC nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 833 din data de 10 septembrie 2020;

  3. alineatele (2), (4), (5) și (6) ale articolului 3 din OMEC nr. 5453/2020, privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din data de 11 septembrie 2020.

Art. 5. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. Direcția Generală învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

The online ascii art generator can convert text to multiline character matrixes. Make your text more fancy with these effects.