Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16
roenfrdehuituk

Calendar admitere liceu 2021

ORDIN Nr. 3337/2021 din 26 februarie 2021

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 3 martie 2021

Având în vedere:

- prevederile art. 25 alin. (6), art. 76 alin. (4) şi (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

ART. I

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 11 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 "Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022", la secţiunea "Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi", subsecţiunea "Pregătirea admiterii" se modifică conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2 "Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2021 - 2022", la secţiunea "Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi", subsecţiunea "Pregătirea admiterii" se modifică conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Bucureşti, 26 februarie 2021.

Nr. 3.337.

 

ANEXA 1 - pdfdescarca document pdf

MODIFICĂRI LA CALENDARUL

admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022

 

ANEXA 2 - pdfdescarca document pdf

MODIFICĂRI LA CALENDARUL

admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2021 - 2022