Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16
roenfrdehuituk

Noua legislatie privind achizitiile publice

  1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. - http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf 
  2. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG-395-2016-varianta-acutalizată-din-data-de-18-iunie-2018.pdf 
  3. LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. http://anap.gov.ro/web/legea-nr-1012016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-sectoriale-si-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-si-concesiune-de/